Birds Aren't Real

€ 555,00
Canvas 20 x 100 cm 
acrylic on canvas 
2024

The idea that birds are not real, also known as the "Birds Aren't Real" movement, is a modern conspiracy theory that claims that all the birds we see are actually sophisticated drones or surveillance devices developed by the government to spy on the population. However, this theory has no scientific basis and is generally considered satire or an Internet meme, although some people may seriously believe in it.The origin of the "Birds Aren't Real" concept is not entirely clear, but it seems to have originated as an absurd conspiracy theory spread through social media and online forums. The movement has gathered a number of followers who claim that birds exhibit unnatural behavior and that there is no real biological basis for their existence.Most people regard the "Birds Aren't Real" movement as a funny and absurd idea, but it has nevertheless achieved a degree of popularity on the Internet. It is often used as an example of how conspiracy theories can spread online and how people can sometimes embrace unrealistic beliefs.In general, the claim that birds are not real is not taken seriously by scientists or the broader society, and it is considered a curious phenomenon that serves mainly as a source of humor and entertainment. Available, € 555,-

(Dutch)

Het idee dat vogels niet echt zijn, ook wel bekend als de "Birds Aren't Real" (Vogels Zijn Niet Echt) beweging, is een moderne samenzweringstheorie die beweert dat alle vogels die we zien eigenlijk geavanceerde drones of surveillanceapparaten zijn, ontwikkeld door de overheid om de bevolking te bespioneren. Deze theorie heeft echter geen wetenschappelijke basis en wordt algemeen beschouwd als satire of een internetmeme, hoewel sommige mensen er mogelijk serieus in geloven.De oorsprong van het "Birds Aren't Real" concept is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt te zijn ontstaan als een absurde samenzweringstheorie die via sociale media en online forums werd verspreid. De beweging heeft een aantal volgelingen verzameld die beweren dat vogels onnatuurlijk gedrag vertonen en dat er geen echte biologische basis voor hun bestaan is.De meeste mensen beschouwen de "Birds Aren't Real" beweging als een grappige en absurd idee, maar het heeft toch een zekere mate van populariteit bereikt op internet. Het wordt vaak gebruikt als een voorbeeld van hoe samenzweringstheorieën zich online kunnen verspreiden en hoe mensen soms onrealistische overtuigingen kunnen omarmen.Over het algemeen wordt de bewering dat vogels niet echt zijn niet serieus genomen door wetenschappers of de bredere samenleving, en het wordt beschouwd als een curieus fenomeen dat voornamelijk dient als een bron van humor en vermaak.